Financijsko izvješće o financiranju izborne promidžbe MI za IM

Financijsko izvješće o financiranju izborne promidžbe Dražan Bilopavlović

Izvješće o troškovima izborne promidžbe u razdoblju od 7.5.2017. do 12.5.2017  Dražan Bilopavlović

Izvješće o troškovima izborne promidžbe u razdoblju od 7.5.2017. do 12.5.2017.  MI za IM 

OBAVIJEST: Kandidat za gradonačelnika Imotskog Dražan Bilopavlović (OIB:97362624644) za izbornu promidžbu namjerava potrošiti 0,00 KN vlastitih sredstava

MI za IM, Obavijest o otvaranju računa za potrebe financiranja izborne promidžbe za političku stranku MIZAIM

Dražan Bilopovlović, Obavijest o otvaranju računa za potrebe financiranje izborne promidžbe za kandidata Dražan Bilopavlović

MI za IM, Obavijest o otvaranju računa političke stranke MIZAIM

Mate Gudelj, Obavijest o zatvaranju računa Mate Gudelj i izvješće o donacijama i godišnje izvješće za period 01.01.2017-02.05.2017

Mate Gudelj, financijsko izvješće 1.7.2016. - 31.12.2106. 

Mate Gudelj, financijsko izvješće 1.1.2016. - 30.6.2106. 

Martin Lončar, godišnje financijsko izvješće za 2015. godinu.

Mate Gudelj, godišnje financijsko izvješće za 2015. godinu.

Mate Gudelj, financijsko izvješće 30.6.2015 - 31.12.2015.

MI za IM, godišnji plan rada i financijski plan za 2016. godinu

Mate Gudelj, financijsko izvješće 21.5.2015 - 30.6.2015.

Martin Lončar, financijsko izvješće 1.1.2015 - 21.5.2015 i odluka o mirovanju vijećničkog mandata.

Mate Gudelj, otvaranje transakcijskog računa.

 

IZVJEŠĆE PRIMLJENIM DONACIJAMA ZA POTPORU POLITIČKOG DJELOVANJA 1.1.2014. do 31.12.2014.

Polugodišnje izvješće i Program

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

IZVJEŠĆE PRIMLJENIM DONACIJAMA ZA POTPORU POLITIČKOG DJELOVANJA 1.1.2014. do 30.6.2014.

http://mizaimotski.net/images/dokumenti/ObrazacIZ-D.pdf

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

NAPOMENA

Poštovani,

u podacima u Izvješću (http://mizaimotski.net/images/dokumenti/MIzaIM_godisnje_financijsko_izvjesce_2013.pdf ) , koje je 28.2.2014. priloženo na web stranici Nezavisne liste MizaIM / Kandidacijska lista grupe birača-nositelj Martin Lončar, http://mizaimotski.net/ , slučajno je došlo do pogrešne specifikacije.

Naime, u rubrikama „BILJEŠKA“, „BILJEŠKA UZ FINANCIJSKI PLAN ZA 2013.“ i „IZJAVA“ netočno je navedena svrha uplate koja je pristigla od Grada Imotskoga nama kao političkoj opciji, koja je postala reprezentativna u predstavničkom tijelu lokalne samouprave.

Da budemo točni i precizni-2500 kuna, što smo dobili na račun za posebne namjene NISU sredstva za rad stranaka i vijećnika/ od Grada Imotskoga za godišnje financiranje političkih stranaka i članova vijeća, nego naknada za troškove izborne promidžbe, u kampanji.

 

Isprika na nepreciznosti i bilježimo se sa štovanjem.

OPŠIRNIJE POGLEDAJTE OVDJE

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Datum: 28. veljača 2014

Godišnje financijsko izvješće za 2013 godinu - Martin Lončar (Kandidacijska lista grupe birača Martin Lončar - javnosti poznata kao MI za IM)
Izvješće možete preuzeti OVDJE

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Financijsko izvješće za lokalne izbore 2013 možete preuzeti OVDJE

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::