Plan gospodarenja otpadom za Grad Imotski - 2012-2019

Planom gospodarenja otpadom Grada Imotskog do 2019.g. predviđeno je ulaganje od 15 milijuna i 810 tisuća kuna. U to su uključeni: zeleni otoci (kontejneri za razvrstavanje otpada), reciklažna dvorišta, pretovarna stanica i kompostana. 

Lokacija reciklažnog dvorišta i kompostane bi bila u okviru odlagališta Kozjačić, kojim upravlja Topana d.o.o. koja je u suvlasništvu više jedinica lokalne samouprave, pa se očekuje da će i oni sufinancirati sve nabrojeno. 

Kompletan plan gospodarenja otpadom možete pročitati na priloženom linku ispod:

DOWNLOAD: Plan gospodarenja otpadom za Grad Imotski - 2012-2019