MI za im - predizborni program

 

 

NULTA TOČKA:

Snimka stanja, pregled i analiza situacije/obveza-dugova te shodno tome i proračunskim prihodovno-rashodovnim mogućnostima, postupanje prema sljedećim smjernicama:

 

1. GOSPODARSTVO I RADNA MJESTA

 • - stvaranje proaktivne investicijske klime i sinergijsko lobiranje
 • - dugoročno planiranje/strategija održivoga razvoja grada i okolice
 • - osnivanje Poduzetničkog centra za poslovnu podršku i servis
 • - osnivanje Poduzetničkog inkubatora za biznis-početnike
 • - ekipiranje Ureda za gospodarstvo i fondove
 • - sređivanje zemljišnih knjiga i upis vlasništva na imovini
 • - apliciranje i povlačenje sredstava iz europskih/nacionalnih natječaja
 • - poticanje poljoprivede i stočarstva, s naglaskom na organski uzgoj
 • - renovirati prostor na tržnici i besplatno ga ustupiti proizvođačima
 • - poticanje malih obrta i tvrtki, s naglaskom na deficitarnost
 • - smanjivanje nameta gospodarstvenicima
 • - oslobađanje od komunalnih doprinosa za legalizaciju poslovnih objekata

 

2. BRIGA ZA MLADE I SOCIJALU

 • - stvaranje pozitivna ozračja za ostanak i povratak mladih
 • - poticanje nataliteta jednokratnim naknadama:
 • ~ 3000 za prvo dijete,
 • ~ 6000 za drugo,
 • ~ 9000 za treće
 • ~ 12 000 za svako iduće novorođeno dijete
 • - POS-program poticajne stanogradnje za mlade obitelji
 • - oslobađanje od komunalnih doprinosa za prvu nekretninu
 • - oslobađanje od komunalnog doprinosa za legalizaciju objekata
 • - subvencioniranje kupnje udžbenika za školu
 • - stipendiranje deficitarnih srednjoškolskih zanimanja
 • - stipendiranje izvrsnih studenata
 • - besplatan prijevoz
 • - besplatno kino/kazalište/koncerti
 • - ispomoć za socijalno ugrožene učenike i studente
 • - osnivanje Savjeta mladih
 • - proširenje vrtića
 • - sređivanje igrališta i parkova
 • - socijalna samoposluga
 • - pomaganje potrebitim obiteljima
 • - pomaganje potrebitim samcima
 • - prijevoz starijih i nemoćnih osoba do ambulante i drugih ustanova

 

3. TURIZAM

 • - osnivanje Turističko-informativnoga centra
 • - potpuna obnova tvrđave Topana
 • - rekonstrukcija mlinova na Vrljici
 • - otvaranje Kuće Kujundžuše
 • - obnova Botaničkog vrta u Gaju
 • - osnivanje gastro festivala "Imotski na pijatu" na kojemu bi se prezentirala tradicionalna imotska jela
 • - podizanje Cvita razgovora na višu razinu
 • - brendiranje destinacije internet marketingom
 • - izrada digitalne interaktivne mape Imotskog/turistički vodič za mobitele
 • - poticaji za otvaranje restorana u centru grada
 • - poticaji za gradnju bazena
 • - poticaji za estetsku obnovu pročelja kuća i zgrada - nagrađivanje najljepših kuća i okućnica
 • - stavljanje jezera u punu funkciju turizma
 • - turistički vlak

 

4. EKOLOGIJA I KOMUNALIJA

 • - sanacija odlagališta Kozjačić i drugih malih ilegalnih odlagališta
 • - rekonstrukcija i dogradnja kolektora u Glavini
 • - čišćenje korita Vrljike
 • - uređivanje izvorišta vode, s naglaskom na Opačac
 • - sređivanje dovodnih/odvodnih kanala Imotskoga polja
 • - revitalizacija Perinuše
 • - redovito čišćenje okoliša Modrog i Crvenog jezera
 • - obnova vodovodne mreže/kanalizacije i smanjivanje gubitaka
 • - otvaranje reciklažnog dvorišta-sortirnice i kompostane
 • - postavljanje kontejnera za razvrstavanje otpada
 • - redovito praćenje kvalitete vode i zraka
 • - redovito nadgledanje terena, prijava problema i rješavanje istoga

 

5. EDUKACIJA, KULTURA I SPORT

 

 • - programi edukacija, usavršavanja i prekvalifikacija u POU
 • - programi učenja stranih jezika i informatike u POU
 • - otvaranje muzeja u dvorima don Ivana Turića/Colombanija
 • - stvarno i digitalno označavanje arheoloških lokaliteta u Krajini
 • - poticanje izložbi, manifestacija, radionica, ljetnih škola, kazališta, bendova
 • - poticanje rada kulturnih udruga, s naglaskom na tradiciju
 • - poticanje sportskih udruga i natjecanja
 • - rekreativni park u Gaju
 • - obnova sportske infrastrukture

 

6. TRANSPARENTNOST

 • - redovito upoznavanje cijele javnosti s odlukama izvršne vlasti
 • - snimanje sjednica Gradskoga vijeća i prijenos istih uživo
 • - izrada gradskoga biltena sa svim novostima i bitnostima
 • - radio-emisija s gradonačelnikom svaki mjesec
 • - radio-emisija s predsjednikom vijeća svaki mjesec
 • - primanja građana u uredu gradonačelnika svaki dan
 • - dostupnost svih službi svaki dan
 • - obavještavanje putem web-stranice
 • - informiranje putem društvenih mreža
 • - pravovremeno ažuriranje na oglasnoj ploči
 • - redovito provoditi izbore za mjesne odbore
 • - uključivanje javnosti i njihovih prijedloga u kreiranje proračuna
 • - osnivanje Građanskoga savjeta

 

7. PROMET, RASVJETA I INTERNET

 • - Imokom-gradski bežični flat-rate internet, najeftiniji na tržištu
 • - instaliranje moderne štedne led-rasvjete
 • - smanjenje cijene parkinga: pojedinačne karte i mjesečne
 • - obnova gradskih i prigradskih cesta u lošem stanju
 • - kružni tok ispod Osnovne škole
 • - kružni tok kod Vukadinovića raskrižja
 • - kružni tok kod Venecije
 • - semafor iznad Srednje škole umjesto kod starog kolodvora